DATE: 21/07/2016
LOCATION: Fort Punta Christo, Štinjan, Pula, Hrvatska
14. SEASPLASH FESTIVAL PULA 21/07/2016

Udruga Seasplash je nevladina, neprofitna organizacija koja svojim projektima i programima utječe na širu zajednicu prateći nezavisnu i suvremenu umjetničku i kulturnu produkciju, ali i šire polje kulture, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, svakodnevnog života, društva, i sl.

 

All rights reserved | breakevenproduction.com